מ"ג דברי הימים א כה ט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויצא הגורל הראשון לאסף ליוסף גדליהו השני הוא ואחיו ובניו שנים עשר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֵּצֵא הַגּוֹרָל הָרִאשׁוֹן לְאָסָף לְיוֹסֵף גְּדַלְיָהוּ הַשֵּׁנִי הוּא וְאֶחָיו וּבָנָיו שְׁנֵים עָשָׂר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֵּצֵ֞א הַגּוֹרָ֧ל הָרִאשׁ֛וֹן לְאָסָ֖ף לְיוֹסֵ֑ף  גְּדַלְיָ֙הוּ֙ הַשֵּׁנִ֔י הֽוּא־וְאֶחָ֥יו וּבָנָ֖יו שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויצא הגורל הראשון לאסף ליוסף" - בנו ראשון

"גדליהו השני" - גדליהו בכור ידותון הוא

"ואחיו ובניו שנים עשר כו'" - פתרון על כל משמרה ומשמרה יבאו י"ב לוים שהרי היו כולם רפ"ח וכשתחלקם לכ"ד חלקים יהיה כל חלק וחלק י"ב לוים נ"ל וזהו אחיו ובניו מוסב ליוסף ולגדליהו ולפי שבפסוק אחד שניהם נזכרים כתב לבד פעם אחת הוא ובניו ואחיו וכל אחיו ואחיהם שבענין לאו אחיו ממש אלא חבורה אחת קורא אחים (בל' אשכנז ברודערשאפ"ט)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לאסף ליוסף" - מבני אסף עלה הגורל הראשון ליוסף

"גדליהו השני" - הוא היה בן ידותון וכן כולם לא היו בסדר התולדות כ"א כאשר עלה הגורל

"הוא ואחיו ובניו" - מוסב גם על יוסף הראשון כי בכל אחד היו י"ב ולכ"ד משמרות עולה רפ"ח במספר האמור למעלה והם היו המבינים ביותר בדבר השיר