מ"ג דברי הימים א כה ח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויפילו גורלות משמרת לעמת כקטן כגדול מבין עם תלמיד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיַּפִּילוּ גּוֹרָלוֹת מִשְׁמֶרֶת לְעֻמַּת כַּקָּטֹן כַּגָּדוֹל מֵבִין עִם תַּלְמִיד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיַּפִּ֜ילוּ גּוֹרָל֣וֹת מִשְׁמֶ֗רֶת לְעֻמַּת֙ כַּקָּטֹ֣ן כַּגָּד֔וֹל מֵבִ֖ין עִם־תַּלְמִֽיד׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויפילו גורלות משמרת לעומת" - פתרון משמרת לעומת משמרת ודוגמא למעלה (דברי הימים א יז ה): "ואהיה מתהלך מאהל אל אהל וממשכן" פתרון ממשכן אל משכן

"כקטן כגדול מבין עם תלמיד" - פתרון הפילו גורלות על המשמרות זה לעומת זה משמרת לעומת משמרת כקטן כגדול מבין הרב עם תלמיד כולם היו שוין בזה למי שיגיע הגורל הראשון אם לקטן כן יקדים הוא להיות ראשון ואם אחרון יהיה אחרון וכן כולם בין מבין בין תלמיד בין קטן בין גדול ומשמרות אלו של לוים הולכים אחר משמרות של כהנים למי שנופל הגורל הראשון משמרת ראשון עם משמרת יהויריב הכהן ולמי שיפול הגורל השני ישמש הוא ומשמרתו עם משמרת ידעיה הכהן

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"גורלות" - מי ישמש ראשון ועבודתם היה לנגן בכלים

"משמרת לעומת" - כמו משמרת לעומת משמרת וקצר בדבר המובן

"מבין" - היותר נבון בדבר השיר עם מי שצריך להתלמד עוד ולא הועיל לו רוב בינתו להקדימו ראשון

מצודת ציון

"לעומת" - נגד