מ"ג דברי הימים א ה יח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בני ראובן וגדי וחצי שבט מנשה מן בני חיל אנשים נשאי מגן וחרב ודרכי קשת ולמודי מלחמה ארבעים וארבעה אלף ושבע מאות וששים יצאי צבא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בְּנֵי רְאוּבֵן וְגָדִי וַחֲצִי שֵׁבֶט מְנַשֶּׁה מִן בְּנֵי חַיִל אֲנָשִׁים נֹשְׂאֵי מָגֵן וְחֶרֶב וְדֹרְכֵי קֶשֶׁת וּלְמוּדֵי מִלְחָמָה אַרְבָּעִים וְאַרְבָּעָה אֶלֶף וּשְׁבַע מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים יֹצְאֵי צָבָא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בְּנֵי־רְאוּבֵ֨ן וְגָדִ֜י וַחֲצִ֥י שֵֽׁבֶט־מְנַשֶּׁה֮ מִן־בְּנֵי־חַ֒יִל֒ אֲ֠נָשִׁ֠ים נֹשְׂאֵ֨י מָגֵ֤ן וְחֶ֙רֶב֙ וְדֹ֣רְכֵי קֶ֔שֶׁת וּלְמוּדֵ֖י מִלְחָמָ֑ה אַרְבָּעִ֨ים וְאַרְבָּעָ֥ה אֶ֛לֶף וּשְׁבַע־מֵא֥וֹת וְשִׁשִּׁ֖ים יֹצְאֵ֥י צָבָֽא׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בני ראובן וגד וחצי שבט מנשה מן בני חיל וגו'" - כלומר כולם נתקבצו ועשו מלחמה עם ההגריאים

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מן בני חיל" - ר"ל מן בני חיל התאספו אנשים וגו'

"יוצאי צבא" - הראוים לצאת בצבא מלחמה 

מצודת ציון

"ודורכי" - הדרך הוא לדרוך ברגל על הקשת למותחו היטב לירות למרחוק

"ולמודי" - ענין ההרגל כמו וילמד לטרוף טרף (יחזקאל יט)