מ"ג דברים כח כב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יככה יהוה בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשדפון ובירקון ורדפוך עד אבדך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יַכְּכָה יְהוָה בַּשַּׁחֶפֶת וּבַקַּדַּחַת וּבַדַּלֶּקֶת וּבַחַרְחֻר וּבַחֶרֶב וּבַשִּׁדָּפוֹן וּבַיֵּרָקוֹן וּרְדָפוּךָ עַד אָבְדֶךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יַכְּכָ֣ה יְ֠הֹוָ֠ה בַּשַּׁחֶ֨פֶת וּבַקַּדַּ֜חַת וּבַדַּלֶּ֗קֶת וּבַֽחַרְחֻר֙ וּבַחֶ֔רֶב וּבַשִּׁדָּפ֖וֹן וּבַיֵּרָק֑וֹן וּרְדָפ֖וּךָ עַ֥ד אׇבְדֶֽךָ׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
יִמְחֵינָךְ יְיָ בְּשַׁחַפְתָּא וּבְקַדַּחְתָּא וּבִדְלֵיקְתָא וּבְחַרְחוּרָא וּבְחַרְבָּא וּבְשַׁדְפָנָא וּבְיַרְקָנָא וְיִרְדְּפוּנָּךְ עַד דְּתֵיבַד׃
ירושלמי (יונתן):
יִמְחֵי יַתְכוֹן מֵימְרָא דַיְיָ בְּשַׁחְפוּתָא וּבְקַדְחוּתָא וּבְאֵישָׁא דְגַרְמַיָא דְדַלְקָא מוֹחַיָא וּבְחַרְחוּרֵי דְלוּחֵי צִירְתָא דְלִבָּא וּבִשְׁלוּפֵי חַרְבָּא וּבְשִׁדָפוֹנָא וּבְיַרְקוֹנָא דְמַקְדוֹנַיָא וְיִרְדְפוּנְכוֹן עַל שִׁוְויֵיכוֹן עַד דְתֵיבְדוּן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשחפת" - שבשרו נשחף ונפוח

"ובקדחת" - לשון כי אש קדחה באפי והוא אש של חולים מלוו"י בלע"ז (פיבער היטץ) שהיא חמה מאוד

"ובדלקת" - חמה יותר מקדחת ומיני חלאים הם

"ובחרחר" - חולי המחממו תוך הגוף וצמא תמיד למים ובלע"ז אשטרדימנ"ט (איננערווייניגסטע היטץ) לשון ועצמי חרה מני חרב נחר מפוח מאש

"ובחרב" - יביא עליך גייסות

"שדפון וירקון" - מכת תבואה שבשדות

"שדפון" - רוח קדים אשילד"ה בלע"ז (דער ברעננדיגער מזרח ווינד)

"ירקון" - יובש ופני התבואה מכסיפין ונהפכין לירקון קמ"א בלע"ז (אליידיגער געל געווארענער זאנג)

"עד אבדך" - תרגום עד דתיבד כלומר עד אבוד אותך שתכלה מאליך

רשב"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

בשחפת וגו': מיני חלאים הם קדחת ודלקת וחרחור מיני חמימות הם:


רבינו בחיי בן אשר (כל הפרק)(כל הפסוק)


יככה ה' בשחפת. הזכיר השם המיוחד ולא אמר יככה אלהים, והנה הוא מדת הדין במקום זה, וכמוהו (בראשית ו) ויאמר ה' אמחה, (שמות יד) ה' ילחם לכם, שהוא מדת הדין, כי כן מצינו שם אלהים מדת הרחמים במקומות רבים, כמו (בראשית ח) ויזכור אלהים את נח, (שם כ) וירפא אלהים את אבימלך, כי כל אחת מן המדות זו כלולה בזו, ומפני זה הזכיר יככה בתוספת ה"א להורות על מדת הדין המיסרת את האדם, והוא שכתוב (ויקרא כו) ויספתי ליסרה אתכם שבע, בתוספת ה"א הנקראת שבע ומיסרת בשבע פורעניות, וכן הזכיר כאן שבע חליים בשחפת ובקדחת וכל השאר.

בעל הטורים (כל הפרק)(כל הפסוק)

יככה ה'. ד' פעמים כתיב בתוכחות יככה ה'. כנגד ד' גליות. ויש בזה הפסוק ז' ענינים בשחפת. ובקדחת. ובדלקת. ובחרחר. ובחרב. ובשדפון. ובירקון. כנגד ז' תועבות כלבו:

<< · מ"ג דברים · כח · כב · >>