מ"ג דברים טו ידמקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
העניק תעניק לו מצאנך ומגרנך ומיקבך אשר ברכך יהוה אלהיך תתן לו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הַעֲנֵיק תַּעֲנִיק לוֹ מִצֹּאנְךָ וּמִגָּרְנְךָ וּמִיִּקְבֶךָ אֲשֶׁר בֵּרַכְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ תִּתֶּן לוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הַעֲנֵ֤יק תַּעֲנִיק֙ ל֔וֹ מִצֹּ֣אנְךָ֔ וּמִֽגׇּרְנְךָ֖ וּמִיִּקְבֶ֑ךָ אֲשֶׁ֧ר בֵּרַכְךָ֛ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ תִּתֶּן־לֽוֹ׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
אַפְרָשָׁא תַפְרֵישׁ לֵיהּ מֵעָנָךְ וּמֵאִדְּרָךְ וּמִמַּעֲצַרְתָּךְ דְּבָרְכָךְ יְיָ אֱלָהָךְ תִּתֵּין לֵיהּ׃
ירושלמי (יונתן):
מְדַחֲרָא תְדַחֲרוּן לֵיהּ מִן עַנְכוֹן מִן אִידְרֵיכוֹן וּמִן מַעֲצַרְתְּכוֹן דְּבָרִיכֵיכוֹן יְיָ אֱלָהָכוֹן תִּתְּנוּן לֵיהּ:

"העניק תעניק" - ל' עדי בגובה ובמראית העין דבר שיהא ניכר שהטיבות לו וי"מ ל' הטענה על צוארו

"מצאנך ומגרנך ומיקבך" - יכול אין לי אלא אלו בלבד ת"ל אשר ברכך מכל מה שברכך בוראך ולמה נאמרו אלו מה אלו מיוחדים שהם בכלל ברכה אף כל שהוא בכלל ברכה יצאו פרדות ולמדו רבותינו במס' קידושין בג"ש כמה נותן לו מכל מין ומין


קמח.

(בבא מציעא לא) (ומנין שאם הענקת לו פעם אחת, תעניק לו אפילו מאה פעמים? ת"ל) העניק תעניק לו . ולא ליורשיו.

קמט.

מצאנך ומגרנך ומיקבך . (קדושין יז וש"נ) יכול אין מעניקין אלא מצאן, גרן ויקב? תלמוד לומר ( העניק תעניק ) [ אשר ברכך ], לרבות כל דבר.

א"כ למה נאמר מצאנך ומגרנך ומיקבך ? מה צאן גרן ויקב מיוחדים שהם ראוים לברכה, יצאו כספים שאין ראוים לברכה דברי ר' שמעון. ר' אליעזר אומר, יצאו פרדות שאינם יולדות.

קנ.

אשר ברכך ה' א-להיך תתן לו . (שם) יכול נתברך הבית בגללו מעניקים לו, לא נתברך הבית בגללו אין מעניקים לו - ת"ל העניק תעניק , לו מכל מקום. א"כ למה נאמר אשר ברכך ה' א-להיך תתן לו ? הכל לפי הברכה מעניקים לו.

<< · מ"ג דברים · טו · יד · >>