מ"ג בראשית לא נג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אלהי אברהם ואלהי נחור ישפטו בינינו אלהי אביהם וישבע יעקב בפחד אביו יצחק

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֱלֹהֵי אַבְרָהָם וֵאלֹהֵי נָחוֹר יִשְׁפְּטוּ בֵינֵינוּ אֱלֹהֵי אֲבִיהֶם וַיִּשָּׁבַע יַעֲקֹב בְּפַחַד אָבִיו יִצְחָק.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֱלֹהֵ֨י אַבְרָהָ֜ם וֵֽאלֹהֵ֤י נָחוֹר֙ יִשְׁפְּט֣וּ בֵינֵ֔ינוּ אֱלֹהֵ֖י אֲבִיהֶ֑ם וַיִּשָּׁבַ֣ע יַעֲקֹ֔ב בְּפַ֖חַד אָבִ֥יו יִצְחָֽק׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
אֱלָהֵיהּ דְּאַבְרָהָם וֵאלָהֵיהּ דְּנָחוֹר יְדִינוּן בֵּינַנָא אֱלָהָא דַּאֲבוּהוֹן וְקַיֵּים יַעֲקֹב בִּדְדָחֵיל לֵיהּ אֲבוּהִי יִצְחָק׃
ירושלמי (יונתן):
אֱלָהֵיהּ דְאַבְרָהָם וֶאֱלָהֵיהּ דְנָחוֹר יְדִינוּן בֵּינָנָא אֱלָהֵיהּ דַאֲבוּהוֹן וְקַיֵים יַעֲקב בֶּאֱלָהָא דְדָחֵיל לֵיהּ אָבוֹי יִצְחָק:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אלהי אברהם" - קדש (ב"ר)

"ואלהי נחור" - חול

"אלהי אביהם" - חול

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

וישבע יעקב בפחד אביו — במי שהיה אביו מפחד ממנו. ויש אומר, זה הפחד רמז ליום העקידה; ואיננו רחוק:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(נג) "אלהי אברהם". הוסיף שמלבד עדות האנשים הוא מזמין לשופטים את "אלהי אברהם," היודע תעלומות שישפוט על דברים בסתר, ואת "אלהי נחור", שמנהיג לפי דעתו הטבע הגלויה שישפוט על דברים שבגלוי, וא"ל שלא ירע בעיניו שמזמין אלהי נחור כי הוא "אלהי אביהם", שתרח אבי אברהם ונחור עבד אותו והוא מחזיק באמונת אבי אביו, אולם יעקב לא רצה לשבע על אופן זה שמשתף ש"ש ודבר אחר," וישבע יעקב בפחד אביו יצחק", היינו במצות כבוד אב ומורא שי"ל מאביו יצחק ונשבע במורא אביו: