מ"ג בראשית טז יב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכן

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהוּא יִהְיֶה פֶּרֶא אָדָם יָדוֹ בַכֹּל וְיַד כֹּל בּוֹ וְעַל פְּנֵי כָל אֶחָיו יִשְׁכֹּן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְה֤וּא יִהְיֶה֙ פֶּ֣רֶא אָדָ֔ם יָד֣וֹ בַכֹּ֔ל וְיַ֥ד כֹּ֖ל בּ֑וֹ וְעַל־פְּנֵ֥י כׇל־אֶחָ֖יו יִשְׁכֹּֽן׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וְהוּא יְהֵי מָרוֹד בֶּאֱנָשָׁא הוּא יְהֵי צְרִיךְ לְכוֹלָא וְאַף אֱנָשָׁא יְהוֹן צְרִיכִין לֵיהּ וְעַל אַפֵּי כָל אֲחוֹהִי יִשְׁרֵי׃
ירושלמי (יונתן):
וְאִיהוּ יֶהֱוֵי מְדַמֵי לַעֲרוֹד בִּבְנֵי נְשָׁא יְדוֹי יִתְפַּרְעוּן מִן בַּעֲלֵי דְבָבוֹי וִידֵי דְבַּעֲלֵי דְבָבוֹי יְתוֹשְׁטוּן לְאַבְאָשָׁא בֵּיהּ וְעַל אַנְפֵּי כָּל אָחוֹי יִתְעַרְבֵּב וְיִשְׁרֵי:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פרא אדם" - אוהב מדברות לצוד חיות כמו שכתוב ויהי רובה קשת וישב במדבר פארן

"ידו בכל" - לסטים

"ויד כל בו" - הכל שונאין אותו ומתגרין בו

"ועל פני כל אחיו ישכן" - שיהיה זרעו גדול (ב"ר)

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

פֶּרֶא אָדָם – אוֹהֵב מִדְבָּרוֹת לָצוּד חַיּוֹת, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב "וַיֵּשֶׁב בַּמִּדְבָּר וַיְהִי רוֹבֶה קַשָּׁת" (להלן כא,כ).
יָדוֹ בַכֹּל – לִסְטִים (בראשית רבה מה,ט).
וְיַד כֹּל בּוֹ – הַכֹּל שׂוֹנְאִין אוֹתוֹ וּמִתְגָּרִין בּוֹ.
וְעַל פְּנֵי כָל אֶחָיו יִשְׁכּוֹן – שֶׁיִּהְיֶה זַרְעוֹ גָּדוֹל.

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

פרא אדם — חפשי בין האדם, כטעם "מי שלח פרא חפשי" (איוב לט ה). והטעם, שלא ימשול בו זר ממשפחתו. ויש אומר, 'פרא ואדם', כמו "שמש ירח עמד זבולה" (חבקוק ג יא); ובעבור שהוא פרא – ידו בכל, ובעבור שהוא אדם – ויד כל בו. והנכון בעיני, שיהיה בין האדם כפרא, שינצח הכל בכחו, ואחר כך ויד כל בו. וכן מפורש בדניאל כי היא החיה הרביעית‏[1].

ועל פני כל אחיו — שהם בני קטורה, וכן כתוב: "על פני כל אחיו נפל" (בראשית כה יח), וכן בני מדינים מבני קטורה, ונקראו "ישמעאלים" בתורה‏[2] ובספר שופטים‏[3]:

רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פרא אדם" - לשון רש"י אוהב מדברות לצוד חיות כמו שכתוב (להלן כא כ) וישב במדבר ויהי רובה קשת ידו בכל ליסטים ויד כל בו הכל שונאין אותו ומתגרין בו והנכון כי פרא אדם סמוך שיהיה איש פרא למוד מדבר יצא בפעלו משחר לטרף ויטרוף הכל והכל יטרפוהו והענין על זרעו שיגדל ויהיו להם מלחמות עם כל העמים ורבי אברהם אמר ידו בכל שינצח מתחלה כל הגוים ואחר כן יד כל בו שינוצח בסוף ועל פני כל אחיו שהם בני קטורה ישכון שיגדל זרעו מהם

ספורנו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פרא אדם" פרא הוא חמור הבר אמר שיהיה חמור במזגו מצד האם המצרית כאמרו על המצרים אשר בשר חמורים בשרם ושיהיה חמור הבר בהיותו שוכן במדבר כאמרו ויגדל וישב כמדבר ושיהיה אדם מצד אביו כאמרם ז"ל שעשה ישמעאל תשובה:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(יב) "והוא", אולם בעבור שלא שמעה לקול המלאך לשוב בעבור הצלחת הנפש ולא בעבור הצדק ואף לא בעבור המועיל, ע"כ גם זרעה לא יצלח להיות אדם מאושר רוצה בטוב או במועיל ככל תורת האדם, רק "יהיה פרא אדם", ר"ל אדם פראי, בצד א' יהיה פרא למוד מדבר, ובצד א' יהיה אדם מדיני, ויפרש שיהיה פרא כי "ידו בכל ויד כל בו", כאיש פראי עושה מריבה עם הכל, ובצד א' יהיה אדם, "כי על פני כל אחיו ישכון", ועי"כ יהיה ג"כ אדם מדיני עם אחיו ושכניו:


 

ילקוט שמעוני (כל הפרק)(כל הפסוק)

והוא יהיה פרא אדם. ר' יוחנן אמר: שהכל גדלין בישוב והוא גדל במדבר. ריש לקיש אמר: פרא אדם ודאי, שהכל בוזזין ממון והוא בוזז נפשות. ידו בכל ויד כל בו, [קרי ביה כלבו], ידו ויד כלבו שוות: מה כלבו אוכל נבלות אף הוא אוכל נבלות. אמר ר' אלעזר: אימתי יד כל בו? כשיבוא אותו שכתוב בו: "וכל די דארין בני אנשא וחיות ברא ועוף שמיא יהב בידך והשלטך בכלהו",ן הדא הוא דכתיב: "לקדר ולממלכות חצור אשר הכה נבוכדנצר מלך בבל", שעצרן במדבר והרגן.

על פני כל אחיו ישכון. הכא אמר ישכון, ולהלן את אמר: "על פני כל אחיו נפל"? אלא כל הימים שהיה אברהם אבינו קיים, ישכון; כיון שמת, "נפל". עד שלא פשט ידו בבית המקדש, ישכון; משפשט ידו בבית המקדש, "נפל". בעולם הזה ישכון, אבל לעתיד לבוא "נפל":


  1. ^ שיטת ראב"ע היא, כי החיה הרביעית שבדניאל, שהיא המלכות הרביעית שתשלוט בעם ישראל, היא מלכות ישמעאל.
  2. ^ בפרשת מכירת יוסף.
  3. ^ בפרשת גדעון.