מ"ג במדבר לו יא


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונעה בנות צלפחד לבני דדיהן לנשים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַתִּהְיֶינָה מַחְלָה תִרְצָה וְחָגְלָה וּמִלְכָּה וְנֹעָה בְּנוֹת צְלָפְחָד לִבְנֵי דֹדֵיהֶן לְנָשִׁים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַתִּהְיֶ֜ינָה מַחְלָ֣ה תִרְצָ֗ה וְחׇגְלָ֧ה וּמִלְכָּ֛ה וְנֹעָ֖ה בְּנ֣וֹת צְלׇפְחָ֑ד לִבְנֵ֥י דֹדֵיהֶ֖ן לְנָשִֽׁים׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וַהֲוַאָה מַחְלָה תִרְצָה וְחָגְלָה וּמִלְכָּה וְנוֹעָה בְּנָת צְלָפְחָד לִבְנֵי אֲחֵי אֲבוּהוֹן לִנְשִׁין׃
ירושלמי (יונתן):
וַהֲוָאָה מַחֲלָה תִרְצָה וְחָגְלָה וּמִלְכָּה וְנוֹעָה בְּנַת צְלָפְחָד לִבְנֵי חֲבִיבֵיהוֹן לִנְשִׁין:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מחלה תרצה וגו'" - (ב"ב קכ) כאן מנאן לפי גדולתן זו מזו בשנים ונשאו כסדר תולדותן ובכל המקרא מנאן לפי חכמתן ומגיד ששקולות זו כזו חסלת פרשת מסעי

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

מַחְלָה תִרְצָה וְגוֹמֵר – כָּאן מְנָאָן לְפִי גְּדֻלָּתָן זוֹ מִזּוֹ בְּשָׁנִים, וְנִשְּׂאוּ כְּסֵדֶר תּוֹלְדוֹתָן; וּבְכָל הַמִּקְרָא מְנָאָן לְפִי חָכְמָתָן (ב"ב ק"כ ע"א). וּמַגִּיד שֶׁשְּׁקוּלוֹת זוֹ כְּזוֹ (ספרי קלג).

רבינו בחיי בן אשר (כל הפרק)(כל הפסוק)


מחלה תרצה. הזכירן הכתוב תחלה כסדר שנולדו, ועתה הזכירן כסדר שנשאו לאנשים. ואמר לבני דודיהן לנשים, בני דודיהם לא היו כלן אחים.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותהיינה מחלה תרצה", למעלה (סי' כז) בא סדרן מחלה נועה חגלה ומלכה ותרצה וכאן שינה סדרן כפי ההבדל שהיה בנשואין שלהן, ששלש הראשונות שהם מחלה תרצה וחגלה היו לבני דדיהן לנשים, ומלאו בקשת בני משפחתם וקצת מהן דהיינו מלכה ונועה ממשפחות בני מנשה בן יוסף היו לנשים ר"ל לא לבני דודיהן שהם משפחת חפר, רק למשפחה אחרת ממשפחות בני מנשה, ותהי נחלתן על מטה משפחת אביהן ר"ל ומצד זה נעתקה נחלתם ממשפחת אביהן אל מטה אביהן ר"ל למשפחה אחרת ממטה מנשה שהוא

מטה של משפחת אביהן לא אל משפחת אביהן וכפי מה שאמר ה' לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, שפירושו לכל המטה:

בעל הטורים (כל הפרק)(כל הפסוק)

לבני דודיהן. בגימטריא להגון להם:

<< · מ"ג במדבר · לו · יא · >>