מ"ג במדבר לה יא

מקראות גדולות במדבר


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם ונס שמה רצח מכה נפש בשגגה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהִקְרִיתֶם לָכֶם עָרִים עָרֵי מִקְלָט תִּהְיֶינָה לָכֶם וְנָס שָׁמָּה רֹצֵחַ מַכֵּה נֶפֶשׁ בִּשְׁגָגָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהִקְרִיתֶ֤ם לָכֶם֙ עָרִ֔ים עָרֵ֥י מִקְלָ֖ט תִּהְיֶ֣ינָה לָכֶ֑ם וְנָ֥ס שָׁ֙מָּה֙ רֹצֵ֔חַ מַכֵּה־נֶ֖פֶשׁ בִּשְׁגָגָֽה׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וּתְזָמְנוּן לְכוֹן קִרְוִין קִרְוֵי שֵׁיזָבוּתָא יִהְוְיָן לְכוֹן וְיִעְרוֹק לְתַמָּן קָטוֹלָא דְּיִקְטוֹל נַפְשָׁא בְּשָׁלוּ׃
ירושלמי (יונתן):
וּתְזַמְנוּן לְכוֹן קוּרְיַין בְּשׁוּקִין וּבָתֵּי חִיזְוָתָא קִרְוִין קַלְטַן יֶהֱוְיַן לְכוֹן וְיֶעְרוֹק לְתַמָן קָטוֹלָא דְיִקְטוֹל בַּר נַשׁ בְּשָׁלוּ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והקריתם" - אין הקרייה אלא לשון הזמנה וכן הוא אומר (בראשית כז) כי הקרה ה' אלהיך לפני

מדרש ספרי (כל הפרק)(כל הפסוק)

והקריתם. אין הקריה אלא הזמנת ערים. שומע אני אף כרכים? - תלמוד לומר "ערי". אי ערי, שומע אני אפילו ספרים? תלמוד לומר "ערים". הא כיצד? - מגיד שלא היה שם אלא שווקים ובית המחיה:

ונס שמה הרוצח. שומע אני כל הרוצח במשמע? - ת"ל "רוצח מכה נפש בשגגה". אי "מכה נפש", שומע אני אף מכה אביו ואמו במשמע? - ת"ל "רוצח הוא". מכה נפש לא אמרתי, אלא "רוצח מכה נפש". יצא המכה אביו ואמו, שאינו גולה:

<< · מ"ג במדבר · לה · יא · >>