מ"ג במדבר כח ה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ועשירית האיפה סלת למנחה בלולה בשמן כתית רביעת ההין

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַעֲשִׂירִית הָאֵיפָה סֹלֶת לְמִנְחָה בְּלוּלָה בְּשֶׁמֶן כָּתִית רְבִיעִת הַהִין.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַעֲשִׂירִ֧ית הָאֵיפָ֛ה סֹ֖לֶת לְמִנְחָ֑ה בְּלוּלָ֛ה בְּשֶׁ֥מֶן כָּתִ֖ית רְבִיעִ֥ת הַהִֽין׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וְחַד מִן עֶשְׂרָא בִּתְלָת סְאִין סוּלְתָּא לְמִנְחָתָא דְּפִילָא בִּמְשַׁח כָּתִישָׁא רַבְעוּת הִינָא׃
ירושלמי (יונתן):
וְחַד מִן עַשְרָא בִּתְלַת סָוִוין סְמִידָא דְחִינְטַיָא לְמִנְחָתָא פְּתִיכָא בִּמְשַׁח זֵיתָא כְּתִישָׁא רַבְעוּת הִינָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"סלת למנחה" - מנחת נסכים

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

סֹלֶת לְמִנְחָה – מִנְחַת נְסָכִים.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ל ""עשירית האיפה", הוא א' מעשירי לשלשה סאים ספרא ויקרא (סי' של"ט) ושם התבאר, וסלת הוא מן החטין כמ"ש בספרא (ויקרא סי' צ"ו וסי' קט"ו וסי' של"ט וצו סי' מ"ב) וספרי (נשא) וכמ"ש במלואים סלת חטים תעשה אותם, והדבר מבואר בקבלה (מ"ב ז א טז יח) סאה סלת וסאה שעורים: "לא "בלולה בשמן כתית, פי' שכתית היינו שיצא השמן ע"י כתיתה [או טחינה] "לא "ע"י שליקה או בשול וכבוש, כמ"ש במנחות (דף פה ע"ב), ובמנורה ממעט זה מן זית מזיתו, ובארתי

זה היטב בפי' בספרא אמור (סי' ר"י) עיי"ש:

מדרש ספרי (כל הפרק)(כל הפסוק)


ועשירית האיפה - אחד מעשרה באיפה: סולת - מן החטים. אתה אומר סולת מן החטים, או אינו אלא מן השעורים וכוסמים ושבולת שועל ושיפון? ת"ל שמות כט סולת חטים תעשה אותו. הואיל ונאמרו סלתות בתורה סתם, ופרט לך הכתוב באחד מהם שאינה אלא מן החטים - אף פורטני כל סלתות שבתורה, שלא יהו אלא מן החטים:

בלולה בשמן - להוציא את השלוק. אין לי אלא למנחות, למנורה מנין? ת"ל ויקרא כד צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך - להוציא את השלוק:

<< · מ"ג במדבר · כח · ה · >>