<< · מ"ג במדבר · יט · ו · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת והשליך אל תוך שרפת הפרה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְלָקַח הַכֹּהֵן עֵץ אֶרֶז וְאֵזוֹב וּשְׁנִי תוֹלָעַת וְהִשְׁלִיךְ אֶל תּוֹךְ שְׂרֵפַת הַפָּרָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְלָקַ֣ח הַכֹּהֵ֗ן עֵ֥ץ אֶ֛רֶז וְאֵז֖וֹב וּשְׁנִ֣י תוֹלָ֑עַת וְהִשְׁלִ֕יךְ אֶל־תּ֖וֹךְ שְׂרֵפַ֥ת הַפָּרָֽה׃


תרגום

​ ​
אונקלוס (תאג'):
וְיִסַּב כָּהֲנָא אָעָא דְּאַרְזָא וְאֵיזוֹבָא וּצְבַע זְהוֹרִי וְיִרְמֵי לְגוֹ יְקֵידַת תּוֹרְתָא׃
ירושלמי (יונתן):
וְיִסַב כּהֵן אוֹחֲרַן בִּקְעֲתָא דְקֵיסָא דְגוּלְמוּשׁ וְאֵיזוֹבָא וּצְבַע דְאִשְׁתָּנֵי בִּזְהוֹרִי וְיִטְלוֹק לְגוֹ יְקִידְתָּא דְתוֹרָתָא וְיַסְגֵי דְלֵיקְתָּא לְאַפּוּשֵׁי קִיטְמָא:
ירושלמי (קטעים):
וְיִטְלַק לְגוֹ קְטַם יְקִידַת תּוֹרָתָא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

===== רש"י להלן בפסוק כ"ב בשם ר' משה הדרשן ===== "עץ ארז ואזוב ושני תולעת" - ג' מינין הללו כנגד שלשת אלפי איש שנפלו בעגל וארז הוא הגבוה מכל האילנות ואזוב נמוך מכולם סימן שהגבו' שנתגאה וחטא ישפיל את עצמו כאזוב ותולעת ויתכפר לו

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"כא ""ולקח הכהן עץ ארז ואזוב". מ"ש נאמר כאן לקיחה נשנה בספרי לקמן (בס' ס"ב) על (ולי"א) [ולקח] אזוב ר"ל שלמד מפסח מצרים דכתיב אגודת אזוב ואין אגודה פחות משלשה קלחים (כמ"ש בפי"א דפרה משנה ט') וכמ"ש התוס' בסוכה (דף י"ג) וי"ל שלמד שיכרוך הג' מינים זב"ז כמ"ש במשנה י"א פ"ג דפרה כרכן בשירי הלשון ונראה שלמד מלקיחה דגבי מצורע ששם יש למוד ע"ז כמ"ש בפ' מצורע (סי' כ"א):

מדרש ספרי

לפירוש "מדרש ספרי" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ולקח הכהן - נאמרה כאן לקיחה, ונאמרה להלן שמות יב כב לקיחה. מה לקיחה האמורה להלן - שלשה, אף לקיחה האמורה כאן שלשה:

עץ - שומע אני כל עץ במשמע? ת"ל ארז. אי ארז, שומע אני אפי' ענף? ת"ל עץ. הא כיצד? זו בקעת של ארז:

אזוב. ולא אזוב יון, ולא אזוב כוחלית, ולא אזוב מדברית, ולא אזוב רומית, ולא אזוב שיש לו שם לווי:

ותולעת שני. ששינתו תולעת, ולא ששינתו דבר אחר:

והשליך אל תוך שריפת הפרה - שומע אני משתעשה אפר? תלמוד לומר הפרה. אי הפרה, יכול יקרקענה ויתננה לתוכה? תלמוד לומר והשליך אל תוך שריפת הפרה. הא כיצד? משתיבקע.

<< · מ"ג במדבר · יט · ו · >>