מ"ג במדבר יח טז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ופדויו מבן חדש תפדה בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקדש עשרים גרה הוא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּפְדוּיָו מִבֶּן חֹדֶשׁ תִּפְדֶּה בְּעֶרְכְּךָ כֶּסֶף חֲמֵשֶׁת שְׁקָלִים בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ עֶשְׂרִים גֵּרָה הוּא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּפְדוּיָו֙ מִבֶּן־חֹ֣דֶשׁ תִּפְדֶּ֔ה בְּעֶ֨רְכְּךָ֔ כֶּ֛סֶף חֲמֵ֥שֶׁת שְׁקָלִ֖ים בְּשֶׁ֣קֶל הַקֹּ֑דֶשׁ עֶשְׂרִ֥ים גֵּרָ֖ה הֽוּא׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וּפוּרְקָנֵיהּ מִבַּר יַרְחָא תִּפְרוּק בְּפוּרְסָנֵיהּ כְּסַף חֲמֵישׁ סִלְעִין בְּסִלְעֵי קוּדְשָׁא עֶשְׂרִין מָעִין הוּא׃
ירושלמי (יונתן):
וּפִרְקוּנֵיהּ דְבַר נַשׁ מִבַּר יַרְחָא תִּפְרוֹק בִּסְכוּם עִלוֹיָיךְ כְּסַף חָמֵשׁ סִלְעִין בְּסִלְעֵי בֵּית קוּדְשָׁא עַשְרִין מָעִין הוּא:

מדרש ספרי (כל הפרק)(כל הפסוק)

ופדויו מבן חודש תפדה כלל כסף חמשת שקלים פרט כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט וכל בכור אדם בבניך תפדה חזר וכלל או כלל בכלל ראשון אמרת לאו אלא כלל ופרט וכלל אין אתה דן אלא כעין הפרט לומר לך מה הפרט מפורש נכסין המטלטלין שאין להם אחריות אף הכלל אין לי אלא נכסים המטלטלין שאין להם אחריות מכאן אמרו בכל פודים בכור אדם חוץ מעבדים ומשטרות ומקרקעות. רבי אומר בכל פודים בכור אדם: עשרים גרה הוא למה נאמר לפי שהוא אומר ופדויו אין לי אלא כסף שוה כסף מנין ת"ל עשרים גרה הוא:

<< · מ"ג במדבר · יח · טז · >>