מ"ג במדבר יד כ


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר יהוה סלחתי כדברך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר יְהוָה סָלַחְתִּי כִּדְבָרֶךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֣אמֶר יְהֹוָ֔ה סָלַ֖חְתִּי כִּדְבָרֶֽךָ׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וַאֲמַר יְיָ שְׁבַקִית כְּפִתְגָמָךְ׃
ירושלמי (יונתן):
וַאֲמַר יְיָ שַׁבְקִית כְּפִתְגָמָךְ:
ירושלמי (קטעים):
וַאֲמַר מֵימְרָא דַיְיָ הָא שְׁרִיתִי וּשְׁבָקִית כְּפִתְגָמָךְ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כדברך" - בשביל מה שאמרת פן יאמרו מבלתי יכולת ה'

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

כִּדְבָרֶךָ – בִּשְׁבִיל מַה שֶּׁאָמַרְתָּ, פֶּן יֹאמְרוּ: "מִבִּלְתִּי יְכֹלֶת ה'" (לעיל פסוק טז).

רשב"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

סלחתי: סולח אני עכשיו כמו נתתי כסף השדה:
כדבריך: שלא אכנו בפעם אחת אלא אאריך להם עד ארבעים שנה:


רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

ראו רמב"ן על במדבר יד יז

ספורנו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"סלחתי כדברך" כשאמרתי אכנו בדבר כבר סלחתי בזה האופן שאתה אומר כי לא היתה הכונה שאמית את כולם יחדו אבל שאמית את כלם מעט מעט במדבר ולא יכנס איש מהם לארץ:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאמר ה' סלחתי כדברך", ר"ל סלחתי לא כפי שהתפללת שיהיה כאלו לא חטאו כלל ואכניסם אל הארץ רק יהיה כדברך שאמרת שלא תמית אותם כאיש אחד לבל יאמרו

הגוים מבלתי יכולת:

אור החיים (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויאמר ה' סלחתי כדברך. פירוש לא סלחתי על העון בהחלט אלא כדבריך שלא אהרגם כאחת מהטעמים שרשם במאמרו שלא יאמרו מבלתי יכולת וגו', אבל על כל פנים יעשה בהם משפט באריכות אפים, והוא מאמר הסמוך כל האנשים וגו' אם יראו את הארץ וגו', ואומרו חי אני פירוש נשבע בחיי המלך כביכול, גם נשבע ואמר וימלא כבוד וגו' פירוש כן ימלא כבוד ה' את הארץ עד שנעשה זה, והוא גם כן שבועה על הדבר:

עוד נראה לפרש הכתוב על זה הדרך סלחתי כדברך פירוש לצד דבריך שחלית פני, ולצד שנאמר בדברי משה מיחוש מאמר הגוים מבלתי יכולת ה' וגו' ופירשנו במקומו ב' דרכים הא' כי אין אלהים ח"ו עוד, והב' שאין בו כח נגד יושבי הארץ, לזה אמר ואולם חי אני פירוש כנגד מה שיאמרו שאין בנמצא המציל ח"ו ואמר חי אני, וכנגד מה שיאמרו שאין בו כח ח"ו לעמוד בפני יושבי הארץ אמר וימלא כבוד ה' את כל הארץ פירוש במעשה אשר יפליא לבסוף בא' ושלשים מלכים הגם שיעשה זה לזרעו של משה, והכוונה בדברים אלו לומר שלא עשה אלא לכבוד משה שבקש ממנו סליחה ולא למיחוש מאמר הגוים:

<< · מ"ג במדבר · יד · כ · >>