<< · מ"ג אסתר · א · כא · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וייטב הדבר בעיני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּיטַב הַדָּבָר בְּעֵינֵי הַמֶּלֶךְ וְהַשָּׂרִים וַיַּעַשׂ הַמֶּלֶךְ כִּדְבַר מְמוּכָן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּיטַב֙ הַדָּבָ֔ר בְּעֵינֵ֥י הַמֶּ֖לֶךְ וְהַשָּׂרִ֑ים וַיַּ֥עַשׂ הַמֶּ֖לֶךְ כִּדְבַ֥ר מְמוּכָֽן׃

תרגום

תרגום אסתר (כל הפרק)

ושפר פתגמא קדם מלכא ורברבניא ועבד מלכא כפתגם ממוכן:

​ 

תרגום שני (כל הפרק)

ושפר פתגמא קדם מלכא ושילטוניא ועבד מלכא כמלוי דממוכן.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

{כא} וייטב. אחר שלדבר הזה שימלוך ממלכה בלתי מוגבלת היה צריך הסכמת השרים, אמר שהשרים הסכימו עם המלך בזה, ומעתה נסתלק כח השרים, ונשאר הנהגת הדת להמלך לבדו, ויעש המלך כדבר ממוכן בלי צורך אל הסכמת השרים :

אלשיך

לפירוש "אלשיך" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(כא) ויטב הדבר. אמר, כי הנה היו שם השרים והחכמים יודעי העתים כרשנא שתר וכו'. אמר [שאף] שלא היה טוב הדבר רק לפני המלך והשרים מפני כבודם שלא החשיבם לבא לפניהם, אך לפני החכמים אשר על המשפט לא טוב הדבר לשפוט אותה משפט מות, עם כל זה לא חש המלך אליהם מפני כבוד השרים, ויעש כדבר ממוכן עם היותו יחיד וקטון שבשבעת חביריו. כי אפילו את פיהם לא שאל לראות מה בפיהם גם המה להטות אחר הרוב בהיותם גדולים וטובים ממנו והוא הקטון שבכלם מן הטעם שכתבנו, כי אם ויעש המלך כדבר ממוכן לבדו:   

מדרש רבה (כל הפסוק)

אסתר רבה א כא 

אור חדש

פרק א/פסוק כא

ויטב הדבר בעיני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן (אסתר א, כא) הל"ל ויעש כן כמו שאמר אחר כך (שם ב, ד) ויטב הדבר בעיני המלך ויעש כן רק מפני כי דבר חדוש יעץ ועם כל זה נעשה לכך כתב ויעש כדבר ממוכן שהוא היה אדם יחיד ולא היתה זאת העצה לאחרים שכל חכמי העולם לא היו יועצים כך רק שהיה זה מן השם יתברך כמו שאמר כדי שתכנוס אסתר במקומה.

<< · מ"ג אסתר · א · כא · >>