<< · מ"ג איוב · מ · כג · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הן יעשק נהר לא יחפוז יבטח כי יגיח ירדן אל פיהו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הֵן יַעֲשֹׁק נָהָר לֹא יַחְפּוֹז יִבְטַח כִּי יָגִיחַ יַרְדֵּן אֶל פִּיהוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הֵ֤ן יַעֲשֹׁ֣ק נָ֭הָר לֹ֣א יַחְפּ֑וֹז
  יִבְטַ֓ח ׀ כִּֽי־יָגִ֖יחַ יַרְדֵּ֣ן אֶל־פִּֽיהוּ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הן יעשוק נהר ולא יחפוז" - פרת שמימיו פרים ורבים והוא נהר גדול עושקו וגוזלו מן הבריות בשתותו

"ולא יחפוז" - ולא מתקשה בטנו על שתייתו כמו יחפוז זנבו

"יבטח כי יגיח ירדן" - בטוח הוא למשוך כל הירדן לפיהו אילו היה שותה שם כמו גוחי מבטן (תהלים כב)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יעשוק" - מלשון עושק וגזל

"נהר" - ר"ל כל נהר אשר ישתה ממנו

"יחפוז" - מלשון חפזון ומהירות

"יגיח" - ענין המשכה כמו בגיחו מרחם יצא (לעיל לח) 

מצודת דוד

"הן יעשוק" - בא בדרך השאלה לומר הנה מושכו כולו אל פיו כאלו עשקו

"ולא יחפוז" - עם כי לא ימהר לשתות בחפזון וא"כ נמשך עודו המים במשך זמן השתיה מ"מ שותה את כולו ואף הנמשך בזמן השתיה

"יבטח" - בוטח הוא בעצמו אשר יוכל למשוך אל פיו כל מי הירדן

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הן", עתה מראה לו הבריאה השניה הנוראה שראוי לאבדה לפי דעתו, והוא הלויתן שנמצא במים וטורף שם כל חיות המים, "הן יעשק נהר", ראה נא שם נמצא בריאה שרוצה לעשוק את כל הנהר עם הבע"ח אשר בו, עצור בעדו "שלא יחפז" לעשק את הנהר, כי הלא "הוא בוטח שיגיח את כל הירדן אל פיהו" וישחית את כל חי הנמצא בו:

ביאור המילות

"יגיח". ימשכנו אל גחונו :
 

<< · מ"ג איוב · מ · כג · >>