מ"ג איוב מ כב

מקראות גדולות איוב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יסכהו צאלים צללו יסבוהו ערבי נחל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יְסֻכֻּהוּ צֶאֱלִים צִלֲלוֹ יְסֻבּוּהוּ עַרְבֵי נָחַל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יְסֻכֻּ֣הוּ צֶאֱלִ֣ים צִֽלְל֑וֹ
  יְ֝סֻבּ֗וּהוּ עַרְבֵי־נָֽחַל׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יסוכהו צאלים צללו" - אותו צל של סתר קנה וביצה מסובך ומסוכך באילנות (הרבה)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"יסכהו, הצללים יעשו סכך על צללו", דהיינו על נבלתו שהוא הצל הנשאר אחריו, ושם "יסבוהו ערבי נחל" עד שלא תראהו בריה:


ביאור המילות

"צללו". הצל שישאר ממנו, ר"ל שארית עצמותיו יסכוהו צאלים:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"יסכוהו" - וכי יסכהו צאלים אשר המה ראוים להיות צללו לפי גדלו הלא אין בעולם צל הראוי לכסותו

"יסבהו" - וכי יסבבו אותו ערבי נחל לעשות עליו צל מפני החמה הלא כמוהם כאין וכפל הדבר רבות פעמים במ"ש המורה על גודל המניעה

מצודת ציון

"יסוכוהו" - מלשון סכך

"ערבי נחל" - שם אילני סרק הגדלים אצל הנחל

<< · מ"ג איוב · מ · כב · >>