מ"ג איוב לט א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הידעת עת לדת יעלי סלע חלל אילות תשמר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הֲיָדַעְתָּ עֵת לֶדֶת יַעֲלֵי סָלַע חֹלֵל אַיָּלוֹת תִּשְׁמֹר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הֲיָדַ֗עְתָּ עֵ֭ת לֶ֣דֶת יַעֲלֵי־סָ֑לַע
  חֹלֵ֖ל אַיָּל֣וֹת תִּשְׁמֹֽר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יעלי סלע" - אשטנבו"ק ושונאה את ולדה ועולה לראש סלע גבוה כשכורעת לילד כדי שיפול לארץ וימות והקב"ה מזמן לו נשר ומקבלו בכנפיו

"חולל אילות תשמור" - לשון חיל יולדה (ירמיהוו) האילה רחמה צר ואין הוולד יכול לצאת ובשעת לידתה אני מזמן לה דרקון ומכישה ברחמה ונפתח ואם מקדים ומאחר רגע מיד מתה ובין אותם רגעים איני מחליף ובין איוב לאויב נתחלף לי

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"הידעת", עתה יספר ההשגחה שמשגיח על בע"ח בענין הלידה, היעלים הם שוכנים על הרים הגבוהים, כמ"ש הרים הגבוהים ליעלים, וה' השגיח בעת "לדת יעלי סלע" שלא יפול הילד מן הסלע, ושומר עת הזאת בל יקרה נזק לנולד, והאילה רחמה צר, והיא מסוכנת בעת הלידה, וה' מזמין הסבות שתלד בנקל, וז"ש "חולל אילות תשמר":


ביאור המילות

"חולל אילות". כמו קול ה' יחולל אילות מענין לידה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הידעת" - ארז"ל תיש הבר היא אכזרית על בניה ובשעה שכורעת ללדת עולה לראש הסלע כדי שיפול ולדה לארץ וימות והמקום מזמין לה נשר ומקבל את הולד על כנפיו ולזה אמר לאיוב האם אתה ידעת עת לדתה להזמין לה הנשר

"חולל אילות" - ארז"ל אילה זו רחמה צר ובשעה שכורעת ללדת מזמין לה המקום דרקון ומכישה ברחמה ומתרפה ויולדת בקלות ולזה אמר האם אתה תשמור העת אשר יבואו לה חיל וחבלי לידה להזמין לה הדרקון

מצודת ציון

"יעלי סלע" - הוא תיש הבר

"חולל" - חיל וחבלי לידה וכן חלנו כמו ילדנו (ישעיהו כו)

"תשמור" - ענין השגחה על דבר מה שלא יעבור המועד וכן משמרות כהונה ולויה יקראו כן עש"ז