מ"ג איוב לא מ


<< · מ"ג איוב · לא · מ

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תחת חטה יצא חוח ותחת שערה באשה תמו דברי איוב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תַּחַת חִטָּה יֵצֵא חוֹחַ וְתַחַת שְׂעֹרָה בָאְשָׁה תַּמּוּ דִּבְרֵי אִיּוֹב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
תַּ֤חַת חִטָּ֨ה ׀ יֵ֥צֵא ח֗וֹחַ
  וְתַֽחַת־שְׂעֹרָ֥ה בׇאְשָׁ֑ה
תַּ֗֝מּוּ דִּבְרֵ֥י אִיּֽוֹב׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"באשה" - (דבר מבאיש) כמו באושים (ישעיהו ה) ואם לא עשיתי כן תחת חטה יצא חוח (תנא רבי אושעיא למדתך תורה דרך ארץ שדה שמעלה חוחים יפה לזורעה חטים שמעלה באושים יפה לזורעה שעורים כן הוא בילקוט) ומה טעם תחת חטה יצא חוח "תמו וגו'" - עד כאן הוא חוזר ומתנבא כמה נבואות ואת אומר תמו דברי איוב אלא כך אומר איוב אם לא עשיתי כן יתמו דברי איוב ואל יהי פתחון פה לומר לפניך בערתי הקדש (דברים כ) כך ראיתי בפסיקתא בפרשת עשר תעשר (שם יד) מפורש כן מן הפסוקים האלו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תחת חטה" - אזי יהיה גמול העונש שבמקום החטה הזרועה יצא חוח ובמקום השעורה תצמח באשה

"תמו דברי איוב" - גם אלה דברי איוב שאמר נשלמו אמרי ולא אדבר עוד מעתה וכאומר הנה כבר ספרתי כושר דרכי ורוב המכאוב הבאה עלי אחר מרבית הגדולה וההצלחה שהיה לי מאז ואין לי מענה על דברי ומה א"כ אוסיף לדבר עוד (העולה מהדברים האלה כי יספר מרבית גדולתו וגודל הצלחתו שהיה לו מאז וכשרון מעשיו אשר בעבורם בא לו הגדולה והכבוד ואיך נהפך הדבר מן הקצה אל הקצה כי אף הצעירים והבוז משפחות יבזוהו ואף יסבול מכאובות שונות ולא בעבור עון מה כי מאד היה נזהר בכל הדברים שיש להזהר בהם וירבה לספר מרבית צדקתו ויושר הנהגתו וישפוט על עצמו גמול עונש אם חטא בדבר מה) 

מצודת ציון

"חוח" - מין קוץ

"באשה" - דומה הוא לשעורה וגרועה ממנה וכן ויעש באושים (ישעיהו ה) שהוא מין דומה לענבים וגרועה מהם