<< · מ"ג איוב · כ · כט

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
זה חלק אדם רשע מאלהים ונחלת אמרו מאל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
זֶה חֵלֶק אָדָם רָשָׁע מֵאֱלֹהִים וְנַחֲלַת אִמְרוֹ מֵאֵל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
זֶ֤ה ׀ חֵלֶק־אָדָ֣ם רָ֭שָׁע מֵאֱלֹהִ֑ים
  וְנַחֲלַ֖ת אִמְר֣וֹ מֵאֵֽל׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אמרו מאל" - האמור עליו מלפני המקום אמרו לשון זכר מגזרת אמרי האזינה (תהלים ה) אמרתו לשון נקבה מגזרת אמרות טהורות

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זה חלק" - הגמול הזה הוא חלק של אדם רשע הניתן לו מהאלהים והגמול הזה בעצמו הוא נחלת האיש אשר אמרתו הוא מן האל לדבר עליו שלא כהוגן ולגנות מעשיו (העולה מהמענה ההיא להוכיח על ההשגחה מהפלגת פורעניות הרשעים ומבלי תקומה והפורענות בעצמה מגלה עוונם וכמו גמול הרשעים כן גמול המהרהר אחר ה' ומגנה מעשיו וכאומר לאיוב הנה זה חטאתך וזה פריה)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זה חלק אדם רשע מאלהים", שכליון עשרו שיהיה בדרך השגחיי הוא יכריז לאמר שהוא רשע, ושזה בא לו מאת אלהים לפי חלקו עפ"י רשעו מדה כנגד מדה על מעשיו הרעים:

ביאור המילות

"חלק, ונחלה". החלק הוא כפי החלוקה, והנחלה היא המגיע לו בירושה, ומצד שהוא אדם רשע מגיע לו חלקו עפ"י מעשיו, ועוד מגיע נחלה בירושה ע"י אמרת האל שהבטיח עונש כללי לרשעים והיא להם ירושת נחלה מצד העונש הכללי חוץ מחלקם הפרטי:
 

<< · מ"ג איוב · כ · כט