מ"ג איוב כד כ


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ישכחהו רחם מתקו רמה עוד לא יזכר ותשבר כעץ עולה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יִשְׁכָּחֵהוּ רֶחֶם מְתָקוֹ רִמָּה עוֹד לֹא יִזָּכֵר וַתִּשָּׁבֵר כָּעֵץ עַוְלָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יִשְׁכָּ֘חֵ֤הוּ רֶ֨חֶם ׀ מְתָ֘ק֤וֹ רִמָּ֗ה
  ע֥וֹד לֹֽא־יִזָּכֵ֑ר
    וַתִּשָּׁבֵ֖ר כָּעֵ֣ץ עַוְלָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ישכחהו רחם" - אמו דרש רבי תנחום שהיו דור המבול נוטלים את בניהם ונותנים אותם תחתיהם לסתום ארובות התהום ואפילו אמו לא היתה מרחמת עליו

"מתקו רמה" - למות ולאכול רמה בשרם

"עוד לא יזכר" - בשנה אחת נעקרו ועל ארכא שניתן להם מתחילה היה איוב קובל שהרבה מתו ולא ראו בפורענות זה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ישכחהו", שהנערה אשר יפתה אותה לזנות עמה, אחרי שמלא בה תאותו ימאס בה ובוחר באחרת שמשקה אותה כוס עקרין לבל תלד ובל תכחש יופיה. והראשונה יושבת כאלמנה חיה שוממה ועצובה, וז"ש "ישכחהו רחם מתקו רמה", ר"ל הנערה אשר פתה אותה במרמה וגלה ערותה (ע' באור המלות) ישכחהו אח"כ, כי "עוד לא יזכר" אצלו הרחם הזה, שאח"כ לא יבוא אליה עוד ושוכח אותה, "ותשבר כעץ עולה", והעולה (שהיא הנערה הזאת עולת ימים אשר זנה עמה) תשבר כעץ שנשבר אחר שיבש ליחו, כי אז.


ביאור המילות

"רחם מתקו רמה", רחם כן תקרא העלמה, כמו רחם רחמתים (שופטים ה') וזה דרך בזיון (עי' רד"ק בשרשים ור"ש בן מלך שם) ורמה לשון מרמה ומתק מענין סוד כמו נמתיק סוד (תהלות נ"ה) ומתק שפתים (משלי י"ז) מתק רעהו (שם כ"ז), שרמה את הנערה בדברי פתויו לגלות לו מסתורה.

"עולה", כן קורא הצעירה לימים בלשון בזיון, כמו יסגירני אל אל עויל, שמורכב מן עול ימים ומן עול, וכן מורכב מן עולה ומן עוילה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ישכחהו וגו'" - מעט יחלה ובמותו ישכחהו רחם אמו ר"ל אף אחר אשר נולד ברחמה תשכח בו הואיל ומעט חלה ולא הרבתה לבקרו ומעט נשאר בזכרונה

"מתקו רמה" - מתוק הוא לפי הרמה כי משמן בשרו לא ירזה כי ימות בריא ושמן ויומתק בשרו לרמה

"עוד לא יזכר" - לא יהיה נזכר בפי הבריות לזמן מרובה כי הואיל ולא סבל מכאוב החלי אין מה לספר ממנו

"ותשבר כעץ עולה" - האיש עולה נשבר בקלות רב כשבירת העץ אשר תמהר להשבר מן הברזל וכדומה אשר ירבו להתעקם הנה והנה טרם ישבר

מצודת ציון

"עוד" - ענינו זמן רב וכן ויבך על צואריו עוד (בראשית מו)

"עולה" - איש עולה

<< · מ"ג איוב · כד · כ · >>