מ"ג איוב כד ב


<< · מ"ג איוב · כד · ב · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
גבלות ישיגו עדר גזלו וירעו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
גְּבֻלוֹת יַשִּׂיגוּ עֵדֶר גָּזְלוּ וַיִּרְעוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
גְּבֻל֥וֹת יַשִּׂ֑יגוּ
  עֵ֥דֶר גָּ֝זְל֗וּ וַיִּרְעֽוּ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גבולות ישיגו" - אותן שדרכן להסיג גבולות שהן קונין שדות כנגד שדות אחרים ובלילה הם מרבים גבוליהם שהיו עושים גדריהם בלילה בתוך תחום שכיניהם (וזהו משיג דמתרגמינן משגה שהיו משגים הגבול סא"א) "עדר גזלו וירעו" - לעצמן

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גבולות ישיגו" - והן ראינו אנשי רשע ישיגו גבולות רעיהם כי יכניסו גדרם אל גבול רעיהם להרחיב גבולם וגוזלים מרעיהם שדיהם ועוד יגזלו עדר ורועים בהשדה הגזולה והנה עשו רעה כפולה 

מצודת ציון

"ישיגו" - כמו יסיגו בסמ"ך וענינו הרחקה לאחור כמו לא תסיג גבול (דברים יט)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גבולות ישיגו", שיגזלו שדות הענים, "ויגזלו עדר וירעו" שם על השדות שגזלו, וגם.

 

<< · מ"ג איוב · כד · ב · >>