מ"ג איוב כד א

מקראות גדולות איוב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מדוע משדי לא נצפנו עתים וידעו [וידעיו] לא חזו ימיו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מַדּוּעַ מִשַּׁדַּי לֹא נִצְפְּנוּ עִתִּים וידעו [וְיֹדְעָיו] לֹא חָזוּ יָמָיו.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מַדּ֗וּעַ מִ֭שַּׁדַּי לֹא־נִצְפְּנ֣וּ עִתִּ֑ים
  וְ֝יֹדְעָ֗ו לֹא־חָ֥זוּ יָמָֽיו׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מדוע משדי לא נצפנו עתים" - קבלה הוא זה למה לא נצפנו עתי ימי האדם מן הקב"ה שלא ידע יום מות האדם שמא לא ימהר פורענות ויקדמנו יום המיתה

"ויודעיו לא חזו ימיו" - מיום האדם כמו חדש ימים (ומתרגמינן עידן בעידן סא"א) ד"א מדוע יודעיו ואוהביו של הקב"ה אינן יכולין לראות סוף דרכיו ומדותיו

"ימיו" - זו היא דרך שנהג בימיו כמו לא יחרף לבבי מימי (לקמן כז) ומה הן המדות התמוהות

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"מדוע", אחר שסתר דעת אליפז על יסורי הצדיקים, חוזר לסתור את דעתו על שלות הרשעים, וטרם החל טענותיו הקדים שנית להחליט שה' אין משגיח על מעשים הבחיריים הנעשים בזמן ומשתנים לפי הזמן, אחר שה' הוא למעלה מן הזמן א"א שידיעתו תפול תחת הזמן, וז"ש "מדוע משדי לא נצפנו עתים", ר"ל מדוע נאמר ונחליט, שהעתים לא נצפנו ונסתרו מה', רק שהוא יודע גם את הדברים המתחדשים בזמן, אחר "שיודעיו לא חזו ימיו", שכל החוקרים היודעים את ה' ע"פ העיון, לא חזו ימיו, היינו שלא יכלו לצייר שה' יהיה נתון תחת הימים והזמן, ואחר שנתבאר בפילוסופיא שה' הוא למעלה מן הזמן, איך ידע את הנעשה בזמן, והלא ידיעתו הוא עצמותו, אחר ההצעה הזאת מתחיל לספר שיש רשעים רבים המחריבים את הישוב, ורשעתם גדולה עד למכביר להשחית את כל בני אדם, ואם היה השגחה פרטית היה ראוי שישמיד אותם לצורך קיום הקיבוץ, בל יהיו בני אדם כדגי הים כרמש אין מושל בו, הנה נמצאו רשעים אשר.


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"מדוע" - עתה החל לקבול ולהתלונן על טובת הרשעים ועל כי שגה בדעתו לומר שהכל תלוי במערכת השמים אשר שפטו בעת ההריון והלידה לזה אמר מדוע לא יהיו הוראות העתים ההם נצפנים ונסתרים ונכנעים לפני המקום כי מהראוי היה שכולם יחד יתחבאו מפניו ולא ימרו פיו כי הלא כל יודעי המקום מן החכמים והנביאים לא הגבילו לו זמן לומר שהוא מחודש עם העולם כי כולם פה אחד יאמרו שהוא קדום לעולם מבלי תכלית והוא המסדר מערכת השמים ומדוע א"כ לא ימשול בהם להיות נצפנים מפניו ונכנעים לו לבל יהיה מה שמורים בעתים ההם

מצודת ציון

"חזו" - ענין גבול כמו מחוז חפצם (שם קז)