<< · מ"ג איוב · י · ח · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ידיך עצבוני ויעשוני יחד סביב ותבלעני

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יָדֶיךָ עִצְּבוּנִי וַיַּעֲשׂוּנִי יַחַד סָבִיב וַתְּבַלְּעֵנִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יָדֶ֣יךָ עִ֭צְּבוּנִי וַֽיַּעֲשׂ֑וּנִי
  יַ֥חַד סָ֝בִ֗יב וַֽתְּבַלְּעֵֽנִי׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עצבוני" - עשאוני עצב דפוס כמו אין מעצבין את הקטן במסכת (שבת דף קמו) ועתה חיילותיך יחד סביב "ותבלעני" - הם התולעים

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ידיך עצבוני" - ומדוע א"כ מכות ידיך העציבו אותי וכתשו אותי ובאו כולם יחד סביבי ותשחית אותי בהם ומה זה מהרת 

מצודת ציון

"עצבוני" - מלשון עצבון

"ויעשוני" - ענין כתישה כמו הנני עושה את כל מעניך (צפניה ג)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ידיך", מבאר את דבריו ואמר, הלא אתה אינך דומה כפועל אחר אשר אחר יגמור את מעשהו אז ידו מסולקת ממנה ואין עוד הפעולה ברשותו ואינו צריך אליו כי עומד ומתקיים בעצמו, לא כן אתה כי "ידיך" אשר "עשוני ועצבוני" היינו שעשו את עצבי ודמותי, הם עומדים "יחד סביב", שכמו ששמת ידך עלי בעת היצירה לצורך הוייתי, כן הם סביבי לצורך קיומי, באופן שגם אחר שנבראתי כל תנועותי תלוים ממך, וכל אשר אעשה מיוחס לידיך המניעים אותי אל המעשה הזאת ואין לי שום אפשריות ובחירה לעשות דבר רק כפי שיכריחוני ידיך אשר הם יסובבו כל תנועותי, וא"כ איך "תבלעני" ע"י מה שחטאתי אחר שזה נעשה ע"י ידיך:

ביאור המילות

"עצבוני". כמו עשינו לה כונים להעצבה (ירמיה מ"ד) העצב נבזה (שם כ'), ונעלם מלת אשר, ידיך אשר עצבוני:
 

<< · מ"ג איוב · י · ח · >>