מ"ג איוב יט כט

מקראות גדולות איוב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
גורו לכם מפני חרב כי חמה עונות חרב למען תדעון שדין [שדון]

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
גּוּרוּ לָכֶם מִפְּנֵי חֶרֶב כִּי חֵמָה עֲו‍ֹנוֹת חָרֶב לְמַעַן תֵּדְעוּן שדין [שַׁדּוּן].

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
גּ֤וּרוּ לָכֶ֨ם ׀ מִפְּנֵי־חֶ֗רֶב
  כִּֽי־חֵ֭מָה עֲוֺנ֣וֹת חָ֑רֶב
    לְמַ֖עַן תֵּדְע֣וּן שדין שַׁדּֽוּן׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי חמה" - שאתם מגדילים עון המביא לידי חרב

"למען תדעון" - ותבינו סוד הפורענות הבא על הרשעים ויש אם למסורת שדין כתיב כמו שיש דין בעולם כמו (שופטים ה) שקמתי דבורה כן ראיתי בתנחומא

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"גורו לכם מפני חרב" הדין המתוחה עליכם על חטא אונאת דברים שצערתם אותי בחנם.

"כי חמה עונות חרב". העון שבעבורו בא החרב לכלות ולהשחית שהוא עון של אונאת דברים. בא בחמה גדולה. כמ"ש כל אלמנה ויתום לא תענון כי אם ענה תענה אותו וכו' וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב, "למען תדעון שדין" ואז תדעו שיש דין ומשפט בעולם. כפי שטתכם שהכל בדין ובמשפט אשר תאמרו עתה בפה ולא תדעון אותו בידיעה ברורה. כי לא תגורו מפני עונש ותענו את ריעכם בדברים מרים. ואז תדעון שיש דין:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"גורו לכם" - לזאת חדלו ממני ופחדו לנפשיכם מפני חרב הפורעניות כי החמה אשר אתם כועסים עלי על חנם היא מן העונות אשר החרב באה עליהם

"למען תדעון" - בעבור כי אתם תדעון אשר יש דין בעולם לשלם לאיש כגמולו כי הלא תשפטו שיש משגיח ושלם ישלם לזה גורו לכם וחדלו ממני (העולה מהמענה ההיא אשר יתרעם על רעיו לומר מדוע תרשיעו אותי וכי מצאתם בידי מאומה רע ואם בעבור מכאובי היסורים תשפטו שיש בי עון רב הנה לא כן הוא כי על חנם באו ואם בעבור קוצר השתדלות בידיעת ה' הלא ידעתי מה שאפשר לדעת ויגנה אותם על אשר יחרפו אותו בדברים כי יהיו מעותדים לפורעניות בעבור זה לפי אשר ישפטו הם שיש משגיח ומשלם גמול)

מצודת ציון

"גורו" - פחדו כמו ואשר יגורתי (לעיל ג)

"שדון" - אשר דון השי"ן היא במקום אשר כמו עד שקמתי דבורה (שופטים ה)ודון הוא מלשון דין ומשפט