מ"ג איוב יח ז

מקראות גדולות איוב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יצרו צעדי אונו ותשליכהו עצתו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יֵצְרוּ צַעֲדֵי אוֹנוֹ וְתַשְׁלִיכֵהוּ עֲצָתוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יֵ֭צְרוּ צַעֲדֵ֣י אוֹנ֑וֹ
  וְֽתַשְׁלִיכֵ֥הוּ עֲצָתֽוֹ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יצרו" - יהיו קצרים צעדי כחו

"ותשליכהו" - מעליו עצתו שיעץ אשר לא יתקיים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"יצרו". מצייר איכות מפלתו. שבזקנתו צעדי כחו צרים. ועצתו תשליכהו ותרחיקהו מעליה. עד שבלכתו בלא עצה בצעדים קצרים ילכד בקל בפח המוכן להשחיתו:


ביאור המילות

"צעדי אונו". צעדי כחו, מצייר הכח כעצם מופשט שבחולשתו יצעד פסיעות צרות וילך אט:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"יצרו וגו'" - הפסיעות שפסע בכח בהרחבת מקום סופו יהיו צרים ודחוקים ועצת עצמו תשליכהו בשפל המצב כי המקום יסכל עצתו ויוכשל בה

מצודת ציון

"אונו" - כחו כמו מצאתי און לי (הושע יב)

<< · מ"ג איוב · יח · ז · >>