מ"ג איוב יז ט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאחז צדיק דרכו וטהר ידים יסיף אמץ

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְיֹאחֵז צַדִּיק דַּרְכּוֹ וּטֳהָר יָדַיִם יֹסִיף אֹמֶץ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְיֹאחֵ֣ז צַדִּ֣יק דַּרְכּ֑וֹ
  וּֽטְהׇר־יָ֝דַ֗יִם יֹסִ֥יף אֹֽמֶץ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאחז (כל) צדיק דרכו" - לעמוד כנגד כת חניפים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ויאחז, והצדיק" ילמד מזה מוסר "לאחז דרכו" דרך צדקתו, כי בחשבו שנתיסרתי ע"י חטאי יתירא מעונשי ה' ויוסיף לאחוז בצדקתו, "וטהר ידים" שיחשוב בלבו שנתיסרתי על שלא עבדתי את ה' באומץ גדול, כמ"ש אליפז האנוש מאלוה יצדק, הוא יוסיף אומץ בעבודת ה' לעבדו בכל כחו, ואין בכל אלה שיאמר כי אני צדיק ושכרי שמור בעולם הנשמות, כי כולם יתפעלו מראות עיניהם שרואים שהגיע אלי כמעשה הרשעים, ועי"כ או שיחטאו להרשיעני בחנם, או שיחשבו עול בהשגחת ה' ויכפרו בעקרי האמונה, וא"כ בין כך ובין כך, יתן בזה מכשול לרבים, והיה ראוי שישלם לצדיק כצדקתו בעוה"ז להרים מוקש מדרך העם לבל יתעו עי"כ מארחות יושר:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ויאחז" - ועכ"ז יאחז צדיק דרכו ולא יעזבנה בחושבו הלא שוא עבוד אלהים כי יודע הוא שאת הטוב יקבל בתענוג הנפשי

"וטהר ידים" - מי שהוא טהור ידים מגזל ועושק הלא יוסיף עוד אומץ בראותו רוע הסדור הנופל בקנייני עוה"ז ובהצלחתו כי מעתה מאד ימאס בו וישם תקותו בהצלחת הנפש ויחדל כפו מעושק ואמר זה להשיב על דברי אליפז שאמר לו שמיפר היראה ואמר אדרבה עוד יוסיפו בה

מצודת ציון

"דרכו" - הנהגתו

"אומץ" - חוזק

<< · מ"ג איוב · יז · ט · >>