מ"ג איוב יג ד

מקראות גדולות איוב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואולם אתם טפלי שקר רפאי אלל כלכם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאוּלָם אַתֶּם טֹפְלֵי שָׁקֶר רֹפְאֵי אֱלִל כֻּלְּכֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְֽאוּלָ֗ם אַתֶּ֥ם טֹפְלֵי־שָׁ֑קֶר
  רֹפְאֵ֖י אֱלִ֣ל כֻּלְּכֶֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"טופלי שקר" - מחברי דברי שקר

"רופאי אליל כולכם" - כל אליל שבמקרא לשון אל ורבותינו פירשו זה גיד הצואר שאין לו רפואה ושמו אלל

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)
ביאור המילות

"טופלי" מלשון הטופל את התנור, ותטפול על עוני, תחפו עליו דברי שקר:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואולם" - אבל מכם אין לי תועלת כי אתם מחברים יחד דברי שקר כי תאספו עלי עון רב אשר לא כן הוא ובהיות כן אתם כולכם רופאי הבל ר"ל מה שתנחמו אותי לומר כשאשוב לה' ישגא אחריתי הלא הבל הוא כי אין בי עון לשוב עליו

מצודת ציון

"טופלי" - ענין חבור ודבוק כמו ותטפול על עוני (לקמן יד)

"אלל" - אל ולא ולכן יקראו עבודת כוכבים אלילים בעבור זה

<< · מ"ג איוב · יג · ד · >>