מ"ג איוב ט כג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אם שוט ימית פתאם למסת נקים ילעג

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אִם שׁוֹט יָמִית פִּתְאֹם לְמַסַּת נְקִיִּם יִלְעָג.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אִם־שׁ֭וֹט יָמִ֣ית פִּתְאֹ֑ם
  לְמַסַּ֖ת נְקִיִּ֣ם יִלְעָֽג׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם שוט" - ל' של שטן ימית פתאום את הצדיק

"למסת נקיים" - שהמית ילעג

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"אם", על מה שהניח בלדד שיבואו יסורים על הצדיק ע"ד התמורה כדי להרבות שכרו שיל"פ דבריו שהוא ע"ד הנסיון, שאם יראה ה' שיעמוד בנסיון ולא יהרהר אחר מדותיו יתן לו טובה כפלים נגד הרעה, ע"ז משיב שזה יצדק אם לא ימות מתוך היסורים, אבל "אם שוט ימית פתאום" אם מת מתוך היסורים הלא אז מבואר כי "למסת נקיים ילעג", ולחנם עמד בנסיון וקבל יסורים ולא יקבל טוב תמורתם אחר שמת. וכיון על עצמו שהיה בעיניו כאילו מת כי א"א שיחיה מן המכות האלה כמו שבאר בסי' ו', וא"כ מה יועיל אם יעמוד בנסיון:


ביאור המילות

"למסת". מענין נסיון וכמ"ש כן פי' בעיקרים, ויש להוסיף שהיה דרכם לנסות את הנחשד ביסורים ואם מת ע"י היסורים דנו מזה שהוא חייב בדינו עז"א שאם השוט המית במקרה בכ"ז ילעג למסת נקיים ויוציא עליו משפט מעוקל שהיה חייב בדינו:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אם שוט" - ר"ל אף לפי דבריך אשר שבט המכה ימית פתאום את הרשע כאשר יקבל די גמול מעט מעשה הטוב שעשה ולא כן ימהר להמית את הצדיק הלא גם זאת עוד לטובה יחשב להרשע כי הוא שוחק ומלעיג על המסת הנקיים באריכות ימי היסורין וטובה בעיניו המיתה הפתאומית

מצודת ציון

"שוט" - שרביט כמו שוט לסוס (משלי כו)

"למסת" - מלשון המסה והמגה

<< · מ"ג איוב · ט · כג · >>