מ"ג איוב טו כד


<< · מ"ג איוב · טו · כד · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יבעתהו צר ומצוקה תתקפהו כמלך עתיד לכידור

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יְבַעֲתֻהוּ צַר וּמְצוּקָה תִּתְקְפֵהוּ כְּמֶלֶךְ עָתִיד לַכִּידוֹר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יְֽ֭בַעֲתֻהוּ צַ֣ר וּמְצוּקָ֑ה
  תִּ֝תְקְפֵ֗הוּ כְּמֶ֤לֶךְ ׀ עָתִ֬יד לַכִּידֽוֹר׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תתקפהו" - תחזק המצוקה ממנו ותאנסהו "כמלך עתיד לכידור" - לא מצאתי דמיונו ויש לפותרו באותיות המתחלפות רי"ש בדלית כמו אשכנז וריפת (שבתורה שם י) (ובדברי הימים א א) אשכנז ודיפת וכן כתים ודודנים (שם) אף כאן לכידור כמו לכידוד כאותו המלך שהוא עתיד ליקוד באש של גיהנם והוא סנחריב שנתנבא הנביא עליו (ישעיהו ל) כי ערוך מאתמול תפתה גם היא למלך הוכן לשרוף חייליו יקד יקוד ודומה לו כידודי אש יתמלטו (לקמן מא) אם (ס"א אש) לפידים אם (ס"א אש) להבות

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יבעתוהו" - הצרות יחרידו אותו

"תתקפהו כמלך" - הצרה תאחוז אותו בחוזק כמלך האוחז בממשלתו

"עתיד לכידור" - מזומן הוא להיות דומה לכידור נע ונד ומטולטל ככדור הזה המטולטל ונזרק מיד ליד 

מצודת ציון

"ומצוקה" - גם הוא ענין צרה

"תתקפהו" - יאחזו בחוזק

"עתיד" - מזומן כמו העתידים ערר לויתן (לעיל ג)

"לכידור" - עשוי הוא לשחוק בו לזרקו מיד ליד וכן כדור אל ארץ רחבת ידים (ישעיהו כב)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יבעתוהו צר ומצוקה" אז תתקפהו החרדה הזאת בתוקף גדול, אשר יבעתהו דמיונו שהוא דומה "כמלך עתיד לכידור" שבימי איוב עשו משפט למושל שהשליכוהו ככדור וגלגלו אותו ממקום למקום עד שמת במיתה משונה הלזו, והרשע יחרד כ"כ כאילו נגזר עליו להמיתו במיתה נוראה כזאת, כן יגדל פחד לבבו:

ביאור המילות

"צר ומצוקה". הצר הוא הצרה החיצונית והמצוקה היא צוקת הנפש הפנימית (כמ"A ישעיה ה').

"ותתקפהו". מוסב על המצוקה האחז בו בתוקף:
 

<< · מ"ג איוב · טו · כד · >>