<< · מ"ג איוב · טו · יד · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מה אנוש כי יזכה וכי יצדק ילוד אשה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מָה אֱנוֹשׁ כִּי יִזְכֶּה וְכִי יִצְדַּק יְלוּד אִשָּׁה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מָה־אֱנ֥וֹשׁ כִּֽי־יִזְכֶּ֑ה
  וְכִי־יִ֝צְדַּ֗ק יְל֣וּד אִשָּֽׁה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה אנוש כי יזכה" - מה כחו שיוכל להיות זכאי נגד הקב"ה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה אנוש" - מהו האדם אשר יזכה במעשיו עד שיאמר שה' מעות משפטו לעונשו על לא דבר

"וכי יצדק" - בתמיה והוא כפל ענין במ"ש

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה אנוש", עפ"ז שב אל ההנחה שהניח במענהו הראשון, שהרעות שבאים על הצדיק באים למרק חטא קל שחטא נגד ה', שא"א שיהיה צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, כמש"ה הן בעבדיו לא יאמין וכו' (למעלה ד'), וכן חוזר הדברים פה שנית, "מה אנוש כי יזכה", איך יזכה אנוש הקטן נגד ה', "ואיך יצדק ילוד אשה", שמצד שהוא ילוד אשה הוא נוטה בטבעו לרע ולתאוה, כמ"ש הן בעון חוללתי, ואיך יצדק:

ביאור המילות

"כי יזכה, וכי יצדק". הזכות הוא בהשקף על עצמו, והצדק הוא בהשקף אל אחרים שאחרים יצדיקו מעשיו, ויצוייר שיזכה ולא יצדק, אם השופט טועה במשפט, וכן שיצדק ולא יזכה אם השופט אומר לרשע צדיק אתה (וכנ"ל ד' ז'). הוסיף שמצד שהוא ילוד אשה לא יצדק גם בעיני אחרים, כי מי יתן טהור מטמא:
 

<< · מ"ג איוב · טו · יד · >>