מ"ג איוב ז כא


<< · מ"ג איוב · ז · כא

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ומה לא תשא פשעי ותעביר את עוני כי עתה לעפר אשכב ושחרתני ואינני

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּמֶה לֹא תִשָּׂא פִשְׁעִי וְתַעֲבִיר אֶת עֲו‍ֹנִי כִּי עַתָּה לֶעָפָר אֶשְׁכָּב וְשִׁחֲרְתַּנִי וְאֵינֶנִּי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּמֶ֤ה ׀ לֹֽא־תִשָּׂ֣א פִשְׁעִי֮
  וְתַעֲבִ֢יר אֶת־עֲוֺ֫נִ֥י
כִּֽי־עַ֭תָּה לֶעָפָ֣ר אֶשְׁכָּ֑ב
  וְשִׁ֖חַרְתַּ֣נִי וְאֵינֶֽנִּי׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומה לא תשא פשעי" - ומה הדבר הזה שאינך נושא לפשעי "ושחרתני" - תבקשני ולא תמצאני

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומה וגו'" - ועוד הלא כבר קבלתי די הגמול ומעתה למה לא תמחול פשעי להביא עלי הטובה גמול הצדק

"כי עתה" - ר"ל הלא עתה בזמן קרוב אשכב לעפר כמתי עולם וכאשר תשחר אותי לגמלני גמול הצדק לא אהיה עוד בעולם ויקופח א"כ שכרי (העולה מהמענה ההיא לסתור דעת אליפז שאמר שהכל בא בהשגחה וגמול ישלם כי ישיב אמרים אם כן הוא יהיה עוד עול נוסף כי גמול היסורים אשר ישולם להצדיקים על מעט העון רעה היא מגמול האבדון אשר ישולם לרשעים ויביא ראיה מבעלי המכאוב אשר יצפו יום יום בהעברת הזמן וימי האדם הלא קצובים המה ויתאוו אם כן בהתקרב עת המות ויוסיף אומר שאין כבוד המקום להשגיח בשפלים והוכיח בדברים לומר אף אם ישגיח ואף אם יחטא ואשם מה יפעל בו ולמה ברא אותו ויתרעם עוד לומר הלא די לו בעונש שקבל עד כה ומתי יקבל גמול הצדק וכי יקופח שכרו) 

מצודת ציון

"ומה" - ולמה וכן מה יתאונן (איכה ג)

"ושחרתני" - תדרוש אותי כמו שוחר טוב (משלי יא)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומה", ולמה "לא תשא פשעי?" עד מתי תמתין בהעברת עוני הלא "עוד מעט לעפר אשכב" כי חיי קצרים, והיה ראוי שתמהר לכפר עון ולהסיר שבט אפך בעודי בחיים, כי עוד מעט "ושחרתני ואינני" בעולם:

ביאור המילות

"לא תשא פשעי, ותעביר על עוני". הכתוב אומר (מיכה ז') נושא עון ועובר על פשע, שהעון שהוא עוות השכל והמינות והכפירה הוא קשה יותר מפשע, שהוא המרידה בלא כפירה בשרשי הדת, וע"כ אינו עובר על עון שהוא שימחול אותו מכל וכל רק נושא וסובל אותו וכמש"ש אבל איוב שהיה בטוח מפשע ומרידה, אבל לא מעון וכפירה, כי בתלונותיו הכחיש שרשי האמונה העקריים, אצלו היה העון קל מפשע לכך אמר בהפך:
 

<< · מ"ג איוב · ז · כא