מ"ג איוב ז ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כעבד ישאף צל וכשכיר יקוה פעלו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כְּעֶבֶד יִשְׁאַף צֵל וּכְשָׂכִיר יְקַוֶּה פָעֳלוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כְּעֶ֥בֶד יִשְׁאַף־צֵ֑ל
  וּ֝כְשָׂכִ֗יר יְקַוֶּ֥ה פׇעֳלֽוֹ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כעבד ישאף צל" - כעבד שהוא יגע כל היום וישאף ויתאוה מתי יהיה צל הערב וכשכיר אשר יקוה פעלו לערב לפי שהיה לו כל היום לעמל ויתאוה לביאת השמש

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"כעבד", ר"ל אם דומה "כעבד" אשר אינו נפטר מעבודתו ע"י השלמת מלאכה קצובה רק בהעריב יום, הנה "ישאף צל", הלא יתאוה תמיד שיבא צל הלילה כי רק בו ימצא מנוח מעבודתו. ואם הוא "כשכיר" אשר יפטר מחיובו בהשלימו המלאכה המוגבלת אשר קבל עליו, הלא "יקוה פעלו", הלא יקוה להשלים פעלו ועבודתו המוגבלת, עכ"פ בין אם אשרו תלוי בזמן כעבד, בין אם תלוי בגמר העבודה כשכיר, אם הוכח במכאוב על משכב עד שעי"כ יתבטל מעבודתו, הלא עי"ז לא יוכל להשיג את שלימותו, כי אם שלימותו תלוי בזמן, מבואר כי הזמן אשר בו יתרפה ממלאכתו כאין נחשב, וכ"ש אם אשרו תלוי בהשלים המלאכה אשר היא ארוכה מאד ולא יספיקו גם החיים הארוכים לגמרה ואף כי אם יתבטל במשך ימי היסורים, וא"כ איך תאמר כי באהבת ה' את הצדיק וברצותו שיתקן את אשר עות במה שלא עבד את ה' כראוי לעבדו מצד שהוא אלוה או מצד שהוא עושהו (כנ"ל ד') יוכיחהו במכאובים למרק עונו, והלא עתה ישוב ישבית עבודתו עוד יותר על ידי המכאובים ולא די שלא יתקן העבר כי עוד יוסיף להשבית מלאכת הנפש ומי ישלימנה, וז"ש.


ביאור המילות

"כעבד, כשכיר", העבד קנוי לזמן, קבוע או בלתי קבוע, כמו עבד עברי, עבד כנעני. והשכיר מושכר למלאכה ידועה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כעבד" - כמו העבד העמל במלאכה כל היום אשר יתאוה צללי ערב לנוח ממלאכתו וכמו השכיר אשר יקוה עת השלמת פעלו

מצודת ציון

"ישאף" - יתאוה כמו אל תשאף הלילה (לקמן לו)

<< · מ"ג איוב · ז · ב · >>