פסוק כב עריכה

בד"ה אעבר' כו' כדכתבו התו' לא דק בתו' וכבר השגתי עליו בפר' שופטים ע"ש כנ"ל: