יריעות שלמה על רש"י/במדבר/כ

פסוק יא עריכה

מה שפירש"י והם דברו לסלע אחר היינו קודם ההכאה הראשונה והחטא היתה משום ששגגת תלמוד עולה זדון שהיה להם להשים על לבם איזהו סלע הוא והחזקוני מפרש דברי רש"י מ"ש והם דברו לסל' אחר היינו אחר ההכאה הראשונה ולא דק כנ"ל: