יריעות שלמה על רש"י/במדבר/כא

כב עריכה

בד"ה אעבר' כו' כדכתבו התו' לא דק בתו' וכבר השגתי עליו בפר' שופטים ע"ש כנ"ל: