ירושלמי קידושין ג יא


<< | ירושלמי · מסכת קידושין · פרק ג · הלכה יא | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה יא משנה עריכה

קידשתי את בתך והיא אומרת לא קידשת אלא אותי הוא אסור בקרובות קטנה וקטנה מותרת בקרוביו הוא מותר בקרובות גדולה וגדולה אסורה בקרוביו

הלכה יא גמרא עריכה

רב הונא אמר מפתים אותו ליתן גט וכופין אותו ליתן קנס הגע עצמך שהיה חבר והיה יודע שחייב גט וקנס והלך ונשא את אחותה מוציאין את הוודאי מפני הספק