פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת ערלה · פרק ג · הלכה ה | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ה משנהעריכה

ואלו הן אגוזי פרך ורימוני בדן חביות סתומות וחילפות תרדין וקילחי כרוב ודלעת יונית רבי עקיבה אומר אף ככרות של בעל הבית הראוי לערלה ערלה הראוי לכלאי הכרם כלאי הכרם

הלכה ה גמראעריכה

רבי יונה בעי הא שקידי פרך לא מתניתא בסתומה בין הסתומות אבל סתומה בין הפתוחות ונפתחה או פתוחה בין הסתומות ונסתמה צריכות שיעור אחר היאך אפשר לפתוחה אצל הסתומות א"ר זעירא תיפתר בפתוחה אצל החנוני שהיא כסתומה אצל בעל הבית והתני ונסתמה תיפתר שחזר בעלה ונטלה רבי קריספא בשם רבי יוחנן כל אילין קירייא וקורותא דאנן אכלין דלעת יונית אינון רבי יונה בעי ולמה לינן אמרין הראוי לתרומה אמר ליה רבי יוסי תרומה נוהגת בכל ערלה אינה נוהגת בכל