ירושלמי עירובין


מסכת עירובין

לפי הלכות

מסכת עירובין ב: משנה  תוספתא  בבלי
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי


במהדורה המבוארתעריכה

ביאור:ירושלמי עירובין י (המוצא תפילין)