ירושלמי נדרים ח ח

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק ח · הלכה ח | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ח משנה עריכה

היו מסרבין בו לשאת את בת אחותו ואמר קונם שהיא נהנית לי לעולם וכן המגרש את אשתו ואמר קונם אשתי נהנית לי לעולם הרי אילו מותרות ליהנות לו שלא נתכוון זה אלא לשם אישות

הלכה ח גמרא עריכה

אמר רבי יוסי רבי יודה היא דרבי יודה אמר הכל לפי הנדר וכן המגרש את אשתו כו' אמר רבי יוסי דרבי יודה היא דרבי יודה אמר הכל לפי הנדר