ירושלמי נדרים ח ב

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק ח · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ב משנהעריכה

עד הפסח אסור עד שיגיע עד שיהא אסור עד שיצא עד לפני הפסח רבי מאיר אומר עד שיגיע ר' יוסי אומר עד שיצא

הלכה ב גמראעריכה

רבי ירמיה בעי קומי ר' זעירה מחלפה שיטתיה דר' מאיר מחלפה שיטתיה דרבי יוסי תמן הוא אמר עד שיצאו כל הרשויות הגדולות עד שיצאו כל הרשויות הקטנות וכא הוא אמר הכין א"ל משמת בן עזאי ובן זומא בטלו השקדנים לא עמד שוקד עד שעמד ירמיה אמר רבי בא בריה דרבי חייה בר ווא למה הוא מקנתר להון לא כבר קשונתה רבי לעזר קומי רבי יוחנן מחלפה שיטתיה דר' יוסה א"ל לית היא מחלפה מתני' היא מחלפה ותני דבית ר' כן עד לפני הפסח ר' מאיר אומר עד שיצא ר' יוסי אומר עד שיגיע אנן בעיי עד לפני ואת אמר אכין אמר ר' זעירא לשון ניותי הוא עד לפני פיסחא אמר רבי אבין הכל מודין בפסח שהוא מותר מה פליגין בפרוס הפסח ההין אמר עד שיגיע והיין אמר עד שיצא