פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי נדרים ז יא

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק ז · הלכה יא | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה יא משנהעריכה

שאת נהנית לי עד החג אם הולכת את לבית אביך עד הפסח הלכה לפני הפסח אסורה בהנייתו עד החג ומותר לילך אחר הפסח

הלכה יא גמראעריכה

ואסור ליהנות ממנה מכבר שמא תלך אחר הפסח ונמצא הנייתו למפרע