פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק ו · הלכה ט | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ט משנהעריכה

הנודר מן הכרוב אסור באיספרגוס מן האיספרגוס מותר בכרוב מן הגריסים אסור במקפה ורבי יוסי מתיר מן המקפה מותר בגריסין מן המקפה אסור בשום ורבי יוסי מתיר מן השום מותר במקפה

הלכה ט גמראעריכה

מה טעמא דר' יוסי שם אביו קרוי עליו על דעתיה דרבי יוסי הנודר מן היין מותר בקונדיטון מן הגריסין אסור במקפה והוא שיהא רובן גריסין מן המקפה אסור בשום והוא שיהא רובן שום והכא את מהלך אחר הטעם וכא את מהלך אחר הרוב