ירושלמי מועד קטן א ט

<< | ירושלמי · מסכת מועד קטן · פרק א · הלכה ט | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ט משנהעריכה

מעמידין תנור וכירים במועד רבי יהודה אומר אין מכבשין את הריחים בתחלה

הלכה ט גמראעריכה

תנא ר' חלפתא בר שאול ובלבד שלא יגדרנו בתחלה תני תנור וכיריים חדשים אין סכין אותן בשמן ואין טולין אותן במטלית ואין חוסמין אותן בצונין בשביל שיתחסמו ואם בשביל לשפוך עליהן את הקדירה מותר ותני כן תנור וכיריים חדשים הרי הן ככל הכלים המיטלטלין בחצר רבי יודן בי רבי ישמעאל הורי מדוחק להביא כירה חדשה מבית האומן לשפות עליה את הקדירה בתחילה ביום טוב