ילקוט שמעוני על בראשית ח ו

| ילקוט שמעוני על בראשיתפרק ח' • פסוק ו' | >>
א • ב • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


ויפתח נח את חלון. הדא מסייעתא לההוא דאמר ר' אבא בר כהנא, חלון ‏[1].

  1. ^ ראו ילקוט שמעוני על בראשית ו טז