ילקוט שמעוני על בראשית ח ח

<< ילקוט שמעוני על בראשית • פרק ח >>
א • ב • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • 


וישלח את היונה מאתו. מכאן שדירתן של עופות טהורות אצל צדיקים.