טור מנוקד אבן העזר מא

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה · מידע על מהדורה זו

<< | טור · אבן העזר · סימן מא (מנוקד) | >>

סימן זה ב: שולחן ערוך · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
ארבעה טורים באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה

מפרשים בהמשך הדף (שלימות: 75%):    בית יוסף ב"ח דרכי משה ד"מ הארוך דרישה פרישה


מקדש אדם כמה נשים כאחת, והוא שיהא בשוה פרוטה לכל אחת.
ואחת מהן יכולה לקבל הקדושין בשביל כולן לדעתן.

המקדש אשה ובתה, או שתי אחיות כאחד, שאומר "הרי שתיכן מקודשות לי" - אינן מקודשות, ואין שום אחת מהן צריכה גט.

ואם לא קדש אלא אחת ולא פירש איזו, כגון שאמר לאב "אחת משתי בנותיך מקודשת לי", או שאחת עשתה שליח לחבירתה לקבל קידושיה ונתן בידה ואמר לה "אחת מכם תהא מקודשת לי" - הוו קדושין ואסור בשתיהן בכל אחת שמא היא אחות אשתו, ונותן גט לשתיהן.

היו עמהן נכריות ואמר "כולכם מקודשות לי" וקבלה אחת מהן בשביל כולן -
לרב אלפס אחיות אינן מקודשות ונכריות כולן מקודשות.
ולבעל הלכות אף נכריות אינן מקודשות, אלא אם יאמר "הראויה מכם לביאה תתקדש לי" ואז כל אחת מן הנכריות הוו מקודשות. ואם אמר "אחת מכולכם מקודשת לי" - כולן מקודשות מספק.
וכן כתב הרמב"ם.
ואדוני אבי הרא"ש ז"ל כתב כהרי"ף.

וכן אם אמר "כולכם מקודשות לי" והיה בהן שפחה או כותית או אשת איש או אחת מכל העריות.