ארבעה טורים

(הופנה מהדף טור)

ספר ארבעה טורים


אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט


חִבְּרוֹ הגאון מורינו ורבינו יעקב בן רבינו אשר זללה"ה הנקרא בעל הטורים.
עם פירוש וחידושי הגאון עין העדה, החכם השלם, ריש מתיבתא בעיר צפת תבנה ותכונן, מוהר"ר יוסף קארו זלה"ה.
ואופן סדר ביאורו חידושיו על מה אדניהם הטבעו רשום בהקדמתו, וממנה ישמע חכם ויוסיף לקח, ונקרא שמו בישראל
בית יוסף

צריך עדיין להוסיף: בדק הבית, ב"ח, דרישה ופרישה... נא לעזור בהשלמת כתיבתה של תבנית השער לטור ולמפרשיו![1]


תוכן · הקדמת המחבר · מידע על הספר · מידע על מהדורה זו · מהדורת דפוס חלק א', חלק ב'


יצא לאור לראשונה בחיי המחבר: ויניציאה שכ"ה-שכ"ו
מהדורת ויקיטקסט מבוססת על מהדורות הדפוס הישנות ועל מהדורות הצילום שנעשו מהן, עם תיקונים והוספות
מלאכת העריכה החלה בחודש אייר, תשס"ה
מודל לעיצובו של סימן בטור ביחד עם נושא כליוויקיטקסט:ארבעה טורים


תוכן

עריכה

מהדורה זו מבוססת על המהדורות הישנות הנפוצות, בתוספת פיסוק ופתיחת ראשי תיבות, ומכילה את המפרשים הבאים (או חלק מהם):

  1. בית יוסף, לרבי יוסף קארו
  2. בית חדש (ב"ח), לרבי יואל סירקיס
  3. דרכי משה, לרבי משה איסרליש (הרמ"א). הבסיס הוא הקיצור הנדפס על הטור; אך לעיתים נוסף כאן על פי ספרו המקורי של הרמ"א, צילום מהדורת פיורדא, תקכ, ב-hebrewbooks הידוע גם כ"ד"מ הארוך".
  4. פרישה, לרבי יהושע פאלק
  5. דרישה, לרבי יהושע פאלק
  6. חידושי הגהות

קישורים

עריכה
שונות
ספרים על סדר ארבעה טורים

הערות

עריכה
  1. ^ נוסח השער המובא כאן בהשראת שערים שבדפוסים הישנים, כגון דפוסי אויגשבורג וורשה ודפוס הנובר. יש להשתמש גם בדפוסים הראשונים של בית יוסף ובדק הבית.