ט"ז על יורה דעה שסג

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

אין מפנין כו'. הטעם דבלבול קשה להם שמתייראין מיום הדין וזכר לדבר ישנתי אז ינוח לי:

ובתוך שלו. פי' למקום שהוא שלו ששם שוכבים בני משפחתו:

סעיף בעריכה

כדי לעכל הבשר. שנאמר בשרו עליו יכאב כל זמן שבשרו עליו יכאב אינו נוח מן הדין:

סעיף דעריכה

במהמורות. פי' גומא מלשון במהמורות בל יקומו:

סעיף ועריכה

לא יזיזם ממקומם. דשמא מן ארון הם וכתוב בפרישה ה"ה חרסים:

סעיף זעריכה

אם הביא שתי שערות. פי' אם היה גדול ונפקא מינה לענין מכירתו שמכר אם הוא מכר: