<< | ספר זכריהפרק ה' • מהדורת הכתיב | >>


מפרשי זכריה ה

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד

א ואשוב ואשא עיני ואראה והנה מגלה עפה ב ויאמר אלי מה אתה ראה ואמר אני ראה מגלה עפה ארכה עשרים באמה ורחבה עשר באמה ג ויאמר אלי זאת האלה היוצאת על פני כל הארץ כי כל הגנב מזה כמוה נקה וכל הנשבע מזה כמוה נקה ד הוצאתיה נאם יהוה צבאות ובאה אל בית הגנב ואל בית הנשבע בשמי לשקר ולנה בתוך ביתו וכלתו ואת עציו ואת אבניו ה ויצא המלאך הדבר בי ויאמר אלי שא נא עיניך וראה מה היוצאת הזאת ו ואמר מה היא ויאמר זאת האיפה היוצאת ויאמר זאת עינם בכל הארץ ז והנה ככר עפרת נשאת וזאת אשה אחת יושבת בתוך האיפה ח ויאמר זאת הרשעה וישלך אתה אל תוך האיפה וישלך את אבן העפרת אל פיה     ט ואשא עיני וארא והנה שתים נשים יוצאות ורוח בכנפיהם ולהנה כנפים ככנפי החסידה ותשאנה את האיפה בין הארץ ובין השמים י ואמר אל המלאך הדבר בי אנה המה מולכות את האיפה יא ויאמר אלי לבנות לה בית בארץ שנער והוכן והניחה שם על מכנתה