התורה והמצוה על דברים כד יג

<< התורה והמצוה על דברים • פרק כד >>
א • ב • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים כד יג:

קמד.

ראה בסימן הקודם ( תצא קמג ).

קיצור דרך: mlbim-dm-24-13